ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A https://shop.miosz.hu Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) dokumentuma kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, magatartási kódexre nem utal. A webshop megrendelési, szállítási, fizetési, működési folyamatairól az ÁSZF “RENDELÉS” fejezetében olvashatsz.
Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (https://shop.miosz.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető az alábbi weboldalon: https://shop.miosz.hu/aszf/. Amennyiben az ÁSZF tartalmában változás következik be arról külön tájékoztatunk a BOLT menüpontban is – azaz felhívjuk a figyelmed az ÁSZF tartalmában történt változtatásokra. A szerződés nyelve magyar.

A SZOLGÁLTATÓ:

Szolgáltató neve:Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége
Székhelye:1126 Budapest, Orbánhegyi út 14.
Adószám: 18172959-1-42
Nyilvántartási szám:Fővárosi Bíróság 11 Pk. 60.383/2000
Képviseli:Osadcow Gergely elnök
Kapcsolat:Köles Zoltán főtitkár
Tel: +36.30.4855157
Email:titkarsag.miosz@gmail.com
Tárhelyszolgáltató:Vár-köz Kft., 1137 Budapest, Kucsma u. 13-15. Fszt/2.

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.
 2. A jelen Szabályzat 2019.09.04-től hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot annak tényét azonban folyamatosan feltűnteti a BOLT menüpontban. Felhasználó a használattal elfogadja, hogy rá nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak – a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.
 4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK:

 1. Szolgáltató által üzemeltetett webshop elsősorban a környezet védelemért felelősséget vállaló vásárlók igényeit szolgálja. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg Magyarország területén. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
 2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek minimálisan eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató az esetleges eltérésekért felelősséget nem vállal.
 3. Amennyiben akciós ár/vagy egyéb akció (pl. ingyenes házhozszállítás) kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználót az akcióról és annak pontos időtartamáról.

RENDELÉS:

 1. Vásárlás kizárólag regisztrációval lehetséges a MIOSZ tagjai számára, illetve a külön regisztrációhoz kötött esetekben egyéb partnerek számára. Felhívjuk figyelmét, hogy elállási jogát kizárólag Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása alapján érvényesítheti, így az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
 2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék oldalán a „KOSÁRBA TESZEM” gomb megnyomásával azt a kosárba helyezi. Ennek a tartalma bármikor ellenőrizhető a ’ KOSÁR’ gombra kattintva.
 3. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy folytatja a kiválasztást. Amennyiben nem akar már vásárolni, rákattint a ’KOSÁR’ gombra.
 4. A Kosár oldalon a Felhasználó ellenőrizheti a kiválasztott termékek mennyiségét, értékét, kedvezményért kupon kódot adhat meg, és itt olvasható a szállítás költsége is – melyet a kalkulátorral ellenőrizhet. Fizetési szándék esetén „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra kattint.
 5. A Felhasználó ezek után a számlázási és szállítási adatokat adja meg. Az esetelegesen hibás/pontatlan adatokat tartalmazó megrendelés kiszállításáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 6. Szállítási információk: a házhozszállítás kizárólag a webshop állandó partnerének saját futárszolgálatával történik.
 7. Fizetés kizárólag Simplepay igénybevételével történik a PÉNZTÁR gombra kattintva, mely során meg kell adni a számlázási és a szállítási adatokat.
 8. A Fizetési folyamat elindításához el kell fogadni az Általános Szerződési Feltételeket, az Adatkezelési Tájékoztatót, majd a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintva elküldésre kerül a megrendelés.
 9. A megrendelésről a megrendelés során megadott e-mail címre visszaigazoló e-mail érkezik, melyben áttekintésre kerülnek a megrendelés részletei és a szállítási információk is ezen emailcímre kerülnek közlésre.
 10. Amennyiben egyedi termék gyártását kéri, a visszaigazoló emailben tájékoztatást kap az egyedi termék legyártásának feltételeiről valamint a legyártandó termék külső megjelenését jóvá kell hagynia a levél megérkezését követő 24 órán belül. Amennyiben Ön ezt elmulasztja a Szolgáltató kiemelt partnere megkezdheti a megrendelt és kifizetett termék legyártását.
 11. Amennyiben vásárláskor a webshop-ban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
 12. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A Felhasználó a rendelés leadásával hozzájárul, hogy a számlát akár kizárólag elektronikus úton kapja meg, ez esetben a csomag csak a megrendelés részleteit tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!
 13. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, jelezze a titkarsag.miosz@gmail.com email címen. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, vagy „Levélszemét” mappába érkezés miatt a Felhasználó figyelmét elkerülte a levél beérkezése.

TERMÉKEK ÁRA:

 1. A webáruházban szereplő termékek megvásárlása fizetési kötelezettséggel jár. A Felhasználót terheli a termék árának, valamint a szállítás díjának megfizetése. Az árak minden esetben bruttó árak.
 2. Amennyiben a termékek ára technikai hiba miatt, vagy egyéb okból tévesen kerül feltüntetésre a webáruházban, Szolgáltató vagy esetlegesen annak kiemelt partnere azaz a termék gyártója erről haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót. Ezen tájékoztatás nem minősül visszaigazolásnak, így nem jelenti a szerződés létrejöttét, akkor sem, ha Szolgáltató automatikus visszaigazolást küld. Ez esetben a Felhasználó szerződési ajánlatának a Felhasználó kifejezett elfogadó nyilatkozata minősül, amely tartalmazza, hogy a megrendelését a termék Eladó által helyesbített, tényleges árának ismeretében, azt elfogadva adja le. A szerződés ez esetben is Eladó visszaigazolásával jön létre.

MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS A TELJESÍTÉS:

 1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben, hétköznap 9:00 és 16:00 óra közt történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Felhívjuk figyelmét, hogy a megrendelésről készült számlát a Szolgáltató kiemelt partnerétől, azaz a megrendelt termék közvetlen forgalmazójától vagy gyártójától kapja meg, ettől eltekintve minőségi kifogásait vagy a megrendeléssel kapcsolatos egyéb észrevételeit, panaszait a Szolgáltató felé jelezheti.
 2. A vásárlási összeg beérkezését követően Szolgáltató a csomagfeladást 24 órán belül elindítja (ha raktáron van a termék), a gyártást követő 24 órán belül elindítja (ha nincs raktáron a termék). Utóbbi esetben Felhasználó a szállítás várható idejéről e-mailben tájékoztatást kap.
 3. Ha Szolgáltató partnere a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni közvetlenül, valamint kérésre a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
 4. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

ELÁLLÁS JOGA:

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a bontatlan, megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 3. A Felhasználó írásban, az átvételtől számított 14 munkanapon belül, e-mailben elküldött nyilatkozattal és telefonon is köteles jelezni elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a Megrendelőnek a titkarsag.miosz@gmail.com e-mail címre kell megküldenie, valamint a +36.30.4855157 telefonszámon kell jeleznie. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés számát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból a Szolgáltató nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozatot így nem tudja elfogadni. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, Szolgáltató nem vállalta e költség viselését.
 4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 5. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Elállás esetén a Megrendelő köteles, a terméke(ke)t sértetlen állapotban, a termék(ek) biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban számlával együtt visszajuttatnia a Szolgáltatótól e-mailben kapott címre. (Figyelem! Ez a cím nem feltétlen egyezik meg Szolgáltató székhelyével, vagy a személyes átvevőponttal! Amennyiben ez nem történik meg, úgy Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a hibás címre küldött termékért, így visszatéríteni sem áll módjában azt). Szolgáltató kizárólag új állapotú termék és a terméket a csomagban kísérő eredeti számla visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.
 7. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
 8. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató kiemelt partnerének részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató vagy kiemelt partnere által megadott címén leadni.
 9. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi a termék(eke)t.
 10. A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
 11. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
 12. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termékeket.
 13. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató kiemelt partnerének részére.
 14. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató kiemelt partnere a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
 15. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 16. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG:

Kellékszavatosság

 1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
  Felhasználó kizárólag a webshopot üzemeltető Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben illetőleg a Szolgáltató kiemelt partnerével szemben (azaz aki a termék gyártója) kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
  Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
  Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 14 napon belül közölni. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított egy hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  Termékszavatosság
 6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Figyelem! Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával szemben gyakorolhatja. Szolgáltató a termék minőségi eltéréséért, az esetleges gyártási eltérésekért nem vállal felelősséget! A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
 11. A gyártó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  Jótállás
 12. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
  Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás kiemelt partnere jótállásra köteles.
 13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
  A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik. Figyelem! Felbontott, felhasznált higiéniai cikket Szolgáltatónak semmilyen körülmények közt nem áll módjában visszatéríteni, kicserélni. Szolgáltató a termék minőségi eltéréséért, az esetleges gyártási eltérésekért nem vállal felelősséget! Ilyen esetekben kizárólag a gyártó az illetékes.
 15. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS:

 1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
 3. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 5. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
 6. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 7. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

 1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal állandó elérhetőségéért. Az olyan károkért, melyek abból keletkeztek, hogy a Weboldal nem állt rendelkezésre, Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
 6. Szolgáltató legjobb tudása szerint állítja össze a Webshopban elérhető termékek palettáját.
 7. Szolgáltató folyamatosan fejleszti az elérhető és megrendelhető termékek minőségét.
 8. Felhasználó nem jogosult a Weboldalon megjelenő védjegyek, termékpartnerek és egyéb védjegytulajdonosok által használt védjegyek, termékmegjelölések, ábrák, képek, szimbólumok jogosulatlan használatára, kivéve, ha ehhez az érintett tulajdonosok előzetesen írásban hozzájárultak. Ezen kötelezettség megszegése esetén – az egyéb jogszerű igények érvényesítése mellett – Szolgáltató jogosult a jelen szerződéses jogviszony azonnali hatályú felmondására.
 9. Felhasználó beleegyezését adja ahhoz, hogy Szolgáltató reklámcélú ajánlatokat, hirdetéseket juttasson el e-mailben a Felhasználó részére. Amennyiben a Felhasználó ezt írásban kifogásolja, vagy él a hírlevélről történő leíratkozás lehetőségéről úgy Szolgáltató továbbiakban nem jogosult a Felhasználó ilyen tartalmú közleményekkel megkeresni.

PANASZKEZELÉS:

 1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, és telefonon közölheti.
 2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.
 3. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 4. Panaszait, észrevételeit az e-mail címen jelezheti felénk.
  Amennyiben panasszal élne a weboldal szolgáltatásával kapcsolatosan, úgy elsősorban a Szolgáltató felé forduljon. Szolgáltató elkötelezett a panaszok békés úton történő rendezése mellett.
 5. Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére Ön az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez. A platform elérhető az alábbi linkről:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
  Panaszával az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg:
  http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
 6. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
  Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
  Telefonszám: +36 1 459 4800
  E-mail: nfh@nfh.hu

ADATVÉDELEM:

A weboldal adatkezelési nyilatkozata a következő oldalon érhető el:
https://shop.miosz.hu/adatkezelesi-tajekoztato/